TABLE of CONTENTS
(by Name of Authors)

USING STUDENT MENTORS FOR FACULTY TECHNOLOGY PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Ann THOMPSON.................................................................................................................................................................. 1

BİLGİ OKURYAZARLIĞI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME

Buket AKKOYUNLU........................................................................................................................................................... 11

STAFF TRAINING AND DEVELOPMENT MATTERS

Colin LATCHEM................................................................................................................................................................. 16

İNTERNET VE ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ INTERNET AND CHILDREN’S RIGHTS EDUCATION

A. Figen ERSOY Ali ERSOY.............................................................................................................................................. 25

MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİNDEKİ KARŞILAŞILABİLECEK OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Abdullah ÇEVİK.................................................................................................................................................................. 31

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR ETİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Abdullah KUZU Yusuf YILDIRIM...................................................................................................................................... 35

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÖĞRETMEN KILAVUZ VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Abdullah KUZU Yusuf YILDIRIM...................................................................................................................................... 36

EĞİTSEL AMAÇLI SANAL SINIF UYGULAMALARININ GÖRSEL ÖĞELERİN KULLANIMI VE ÇOKLUORTAM TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah KUZU Ömer UYSAL Kerem KILIÇER............................................................................................................ 43

GAME CHOICES AND FACTORS EFFECTING ON GAME CHOICES OF GAME PLAYERS

Abdullah KUZU M. Nuri URAL......................................................................................................................................... 49

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÖĞRETMEN KILAVUZ VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Abdullah KUZU Yusuf YILDIRIM...................................................................................................................................... 56

NEEDS ANALYSIS PHASE OF AN INSTRUCTIONAL DESIGN BASED ON DICK AND CAREY INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL

Adem UZUN Aysan ŞENTÜRK....................................................................................................................................... 63

ASSESSING LEARNING STYLES OF STUDENTS AT ULUDAG UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION

Adem UZUN  Aysan ŞENTÜRK...................................................................................................................................... 67

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ

Adnan BAKİ Tamer KUTLUCA........................................................................................................................................ 71

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Adnan BAKİ Tamer KUTLUCA Osman BİRGİN........................................................................................................... 77

UZAY GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE 3D DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI KULLANIMI: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Adnan BAKİ Temel KÖSA Fatih KARAKUŞ.................................................................................................................. 82

WEB DESTEKLİ ÖĞRETİM YARDIMIYLA FRAKTAL GEOMETRİ KAVRAMLARININ ÖĞRENİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Adnan BAKİ Fatih KARAKUŞ Temel KÖSA.................................................................................................................. 87

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR DONANIMI DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Ahmet Naci ÇOKLAR Yusuf Levent ŞAHİN.................................................................................................................. 93

EFFECTS OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON STUDENTS’ ATTITUDES
TOWARDS SCIENCE COURSES IN TURKEY: A META-ANALYSIS

Ahmet TEKBIYIK Kader BİRİNCİ KONUR Nimet PIRASA........................................................................................... 98

İNGİLİZCE FARKINDALIK EĞİTİMİ ALAN ANAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE YÖNELİK İSTEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Akile EKİZOĞLU Nihat EKİZOĞLU............................................................................................................................... 103

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ DURUMU: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Ali Rıza ŞEKERCİ Betül KURBAN Nesrin ÇİMEN Emine KIZILTAŞ Serap TURAN Tuba DEMİRCİ Zeynep BAŞÇI Yüksel GÖKTAŞ    109

İKİBİNLİ YILLARDA TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMALARINDA
GÖZLENEN EĞİLİMLER

Ali ŞİMŞEK Nilgün ÖZDAMAR Kadriye KOBAK Ömer UYSAL Cem Berk Tuğba KILIÇER Harun ÇİĞDEM.. 115

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM ALIŞKANLIKLARI İLE
VELİLERİN BİLGİSAYAR KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Alpaslan DURMUŞ Sinan KAYA................................................................................................................................... 121

YAPILANDIRMACI ÖĞRETIM SÜRECINDE VIKI KULLANIMI

Arif ALTUN........................................................................................................................................................................ 127

MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME ARASINDAKİ İLİŞKİYE
KAVRAMSAL BİR BAKIŞ

A. Aşkım KURT Dilruba KÜRÜM................................................................................................................................... 131

TEKNİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN NİYETLERİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA TEKNOLOJİ KABUL MODELİNİ UYGULAMAK

Aysun GÜROL.................................................................................................................................................................. 132

MODA TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ (BİT) BÜTÜNLEŞTİRME DÜZEYİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Ayşe Seçil TEKİN Yavuz AKBULUT............................................................................................................................. 138

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIK DÜZEYLERİYLE
İLGİLİ ALGILARI

Ayşegül DERMAN Süleyman DOĞU Yasemin GÖDEK ALTUK............................................................................. 142

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GEOMETRİ DERSİNDE BİLGİSAYARDAN YARARLANMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Aytaç KURTULUŞ Tuba ADA........................................................................................................................................ 148

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET KULLANMA BARİYERLERİ

Aytekin İŞMAN Onur İŞBULAN Zeliha DEMİR Özlem CANAN............................................................................... 152

BARRIERS OF ADAPTING TECHNOLOGY BY EDUCATION ADMINISTRATOR CANDIDATES

Aytekin İŞMAN Hasan Basri GUNDUZ Özlem CANAN............................................................................................ 158

 

BARRIERS OF ADAPTING TECHNOLOGY BY TEACHER CANDIDATES

Aytekin İŞMAN Özlem CANAN..................................................................................................................................... 162

COMMUNICATION BARRIERS : A STUDY OF TEACHER CANDIDATES OF USING TECHNOLOGY

Aytekin İŞMAN Özlem CANAN Onur İŞBULAN Zeliha DEMİR .............................................................................. 169

ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUM VE DÜŞÜNCELERİ (ACARKENT DOĞA KOLEJİ ÖRNEĞİ)

Aytekin İŞMAN Serhat GÜRGÜN.................................................................................................................................. 178

SAKARYA İLİ MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN INTERNET KULLANMA BARİYERLERİ

Aytekin İŞMAN Hayrettin EVİRGEN Metin ÇENGEL................................................................................................. 187

WEB SİTELERİ AÇISINDAN KULLANILABİLİRLİK

Aytekin İŞMAN Onur İŞBULAN Zeliha DEMİR Özlem CANAN............................................................................... 194

REASONS OF MATHEMATICS ANXIETIES FOR UNIVERSITY STUDENTS

Bahadtin RÜZGAR........................................................................................................................................................... 200

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET OKULLARINDA TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLMESİ KONUSUNDA VELİ GÖRÜŞLERİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

Benan AĞDELEN Zafer AĞDELEN............................................................................................................................. 206

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET’İN EĞİTİMSEL AMAÇLAR İÇİN
KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Bilge GÖK Tolga ERDOĞAN......................................................................................................................................... 211

ALMANCA DERS KİTABI TASARIMINDA YAZILIM DESTEĞİ SÖZCÜK SEÇİMİ BOYUTU

Bora BAŞARAN................................................................................................................................................................ 217

MESLEK LİSELERİNİN ATÖLYE DERSLERİNDEKİ ELEKTRONİK DEVRE
UYGULAMALARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ AÇIK UÇLU DENEY YAZILIMLARI KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN AKADEMİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ

Bora ŞEN Mehmet TEKDAL.......................................................................................................................................... 222

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA SOSYAL BULUNUŞLUK ALGISI

Buket KİP  Cengiz Hakan AYDIN.................................................................................................................................. 228

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA KARŞI
TUTUMLARI VE BİLGİSAYAR KULLANMA DÜZEYLERİ

Bülent AYDOĞDU Erkan ÖZCAN Ömer ERGİN......................................................................................................... 234

INTEGRATING MATHEMATICAL MODELING AND TECHNOLOGY IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS

Bülent ÇETİNKAYA Aysel ŞEN Sinem BAŞ............................................................................................................... 241

WEB BASED MULTIMEDIA SUPPORT IN COMPUTER NETWORKS
COURSE: A CASE STUDY

Bülent Gürsel EMİROĞLU.............................................................................................................................................. 247

RADIOTHERAPY IN PRACTICE: E-LEARNING MATERIAL ON RADIOTHERAPY PHYSICS

Canan BLAKE Elizabeth PARVİN................................................................................................................................. 252

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARINDA PROJE TEMELLİ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Çelebi ULUYOL Şirin KARADENİZ............................................................................................................................... 257

İLKÖĞETİM 4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Çiğdem HÜRŞEN Hüseyin UZUNBOYLU.................................................................................................................. 263

A STUDY ON USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN SOCIAL STUDIES LESSON

Çiğdem KAN..................................................................................................................................................................... 269

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İMÖ) ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA
YÖNELİK TUTUMLARIYLA ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARININ İNCELENMESİ

Devrim ÜZEL Emine ÖZDEMİR.................................................................................................................................... 274

İNTERNETTE FİZİK SORU BANKASI TASARIMI

Dündar YENER Niğmet KÖKLÜ.................................................................................................................................... 280

BİLGİSAYAR ETİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ PROGRAMLARINDA KENDİNE NE KADAR YER BULUYOR?

Elif Buğra KUZU Gökçe BECİT..................................................................................................................................... 284

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAYA GÜDÜLEYEN FAKTÖRLER

Elif Buğra KUZU Ömer UYSAL..................................................................................................................................... 289

E-INCLUSION: PROVIDING SERVICES TOWARDS AN INFORMATION SOCIETY FOR ALL

Elif SÜNGÜ Hilmi SÜNGÜ Mustafa BAYRAKCI........................................................................................................ 297

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ÖĞELERİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emine AKTUNÇ Zehra ÖZÇINAR................................................................................................................................. 300

PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ OPINIONS ABOUT EFFECTIVE USE OF COMPUTERS
IN THE CLASS

Emine BABAOĞLAN Derya ARSLAN.......................................................................................................................... 306

THE EFFECT OF SUBJECT FIELD AND GENDER OF PRE-SERVICE TEACHERS ON THEIR
PREFERRED SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES

Emine CABI Yasemin GÜLBAHAR.............................................................................................................................. 313

ÖĞRETİM AMAÇLI GELİŞTİRİLEN BİR WEB SİTESİ HAKKINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Engin AKBULUT Fatih KARAKUŞ................................................................................................................................ 317

ONLINE SINAV SİSTEMİ VE BU SİSTEM İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Erdal TÜMER İsmail ŞAHİN Oğuz AKTÜRK............................................................................................................... 322

EUROPIC PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLI AYDINLATMA TEKNİĞİ DERSİNDE KULLANILMASI

Erkan DURSUN Yüksel OĞUZ...................................................................................................................................... 328

AN INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL FOR UBIQUITOUS LEARNING ENVIRONMENTS

Erkan TEKİNARSLAN Melih Derya GÜRER Rıdvan Kağan AĞCA........................................................................ 333

SAMAP: A TURKISH MATH VIRTUAL MANIPULATIVES SITE

Erol KARAKIRIK................................................................................................................................................................ 337

BİR SANAL FİZİK LABORATUAR UYGULAMASININ ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ersin BOZKURT Ahmet SARIKOÇ................................................................................................................................ 341

 

FİZİK EĞİTİMİNDE HAZIRLANAN BİR SANAL LABORATUAR UYGULAMASININ GELENEKSEL LABORATUARA GÖRE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: DOĞRU AKIMDA
RC DEVRESİ ÖRNEĞİ

Ersin BOZKURT................................................................................................................................................................ 346

ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERİ

Ertuğrul USTA Özgen KORKMAZ Ahmet MAHİROĞLU........................................................................................... 350

ASSESSMENT OF ENGLISH PROFICIENCY BY FUZZY LOGIC APPROACH

F. Melis CİN A. Fevzi BABA............................................................................................................................................ 355

BİLGİSAYAR FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİSİ SINIFLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Faruk DİRİSAĞLIK Işıl KABAKÇI................................................................................................................................... 360

İNGİLİZCE DERSİNDE WEB DESTEKLİ ÖĞRETİM ORTAMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI
ÜZERİNE ETKİSİ

Fatih KARAKUŞ Gülçin KARAKUŞ Temel KÖSA...................................................................................................... 366

ÖZEL OKULLARDA VE DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN İLKÖĞRETİM
ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME KARŞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Fatma AĞIR Hülya GÜR Aydın OKÇU......................................................................................................................... 370

PERCEPTIONS OF SCHOOL STAFF FOR TECHNOLOGICAL CHANGES: AN ANALYSIS
OF THE ADMINISTRATIVE PROCESSES

Feride KARACA Meltem Huri BATURAY..................................................................................................................... 376

THE ELEMENTARY STUDENTS’ PERCEPTION OF TASK VALUE FOR COMPUTER
LITERACY COURSES

Feza ORHAN Meryem KOSKEROGLU........................................................................................................................ 381

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ORTAMINA YÖNELİK TUTUMLARI

Fezile ÖZDAMLI Hüseyin UZUNBOYLU..................................................................................................................... 386

ETKİLEŞİMLİ SİSTEM TASARIMINDA KULLANILABİLİRLİK: BİLGİ İŞLEM SORUN VE
İHTİYAÇ İLETME SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Filiz KUŞKAYA MUMCU Tülin HAŞLAMAN Bahadır YILDIZ Hakan TÜZÜN........................................................ 391

TEKNOLOJİK PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ MODELİ ÇERÇEVESİNDE ETKİLİ
TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNUN GÖSTERGELERİ

Filiz Kuşkaya MUMCU Tülin HAŞLAMAN Yasemin Koçak USLUEL.................................................................... 396

WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA ETKİLEŞİM

Gonca KIZILKAYA Yasemin Koçak USLUEL.............................................................................................................. 401

BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL UYGULAMA DERSLERİNİN
YARARLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Gökçe BECİT A. Aşkım KURT Işıl KABAKÇI............................................................................................................... 406

ENHANCING LANGUAGE SKILLS THROUGH SYNCHRONOUS

Gölge SEFEROĞLU........................................................................................................................................................ 411

WEB-BASED ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Gülçin Nagehan SARICA Nadire ÇAVUŞ................................................................................................................... 412

ÇEVRİMİÇİ İLETİŞİMDE ESNEK ÖĞRENME İÇİN EŞZAMANSIZ MİKRO DÜZEY İÇERİK TASARLAMA

Gülsün KURUBACAK Tülay GÖRÜ.............................................................................................................................. 417

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE-TOPLUM İŞBİRLİĞİ: YAŞAM BOYU ÖĞRENME
İÇİN BİR ÇERÇEVE

Gülsün KURUBACAK Nil Göksel CANBEK................................................................................................................ 423

GENETİK ÜNİTESİNE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MATERYALİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülşah SEZEN Tuğba BAHÇEKAPILI Lale CERRAH  ÖZSEVGEÇ Alipaşa AYAS............................................. 430

SCIENCE STUDENT TEACHERS’ GAINS DEVELOPED THROUGH TECHNOLOGY SUPPORTED PRACTICES

Güner Tural DİNÇER Ali Rıza AKDENİZ Ömer Engin AKBULUT........................................................................... 435

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANMA DURUMLARI VE ŞARTLARININ İNCELENMESİ

Güntay TAŞÇI Melek YAMAN Haluk SORAN............................................................................................................. 438

DEMOKRASİ VE İNTERNET

H. Ferhan ODABAŞI Aşkın ASAN Ömer UYSAL........................................................................................................ 443

MİKROİŞLEMCİ EĞİTİMİ İÇİN TASARLANAN BİR GÖRSEL ANİMASYON

H. Hüseyin ÇELİK ........................................................................................................................................................... 444

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİNİN PC-TABANLI VERİ TOPLAMA ÇÖZÜMLERİ
SUNAN OTOMASYON YAZILIMLARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

H. KORKMAZ A. Yayla K. Yıldız Ş. ERDAL.................................................................................................................. 448

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME ORTAMLARINDA İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Hakan ÇATLIOĞLU Tamer KUTLUCA........................................................................................................................ 454

İNTERNET PROTOKOLÜ V6 (IPV6) VE GEÇİŞ SÜRECİ

Halil İbrahim BÜLBÜL Ufuk TANYERİ Yasar Güneri ŞAHİN................................................................................... 458

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNGİLİZCE TELAFFUZUNA YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Hasan KARAL Alper ŞİMŞEK........................................................................................................................................ 464

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM SÜRECİNDE BİLGİSAYAR
DESTEKLİ ANİMASYONLARDAN YARARLANMA

Hasan KARAL  Erhan ÇİFTÇİ........................................................................................................................................ 470

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOKLU ZEKAYI MODEL ALAN YAPISALCI KURAMA DAYALI EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Hasan KARAL  Zeynep ŞAHİN...................................................................................................................................... 475

ASSESSING ATTITUDES TOWARD INSTRUCTIONAL MATERIAL DEVELOPMENT
COURSES IN CURRICULUM OF “COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY” PROGRAM

Hasan TINMAZ................................................................................................................................................................. 481

DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE INVENTORY FOR EVALUATION OF EDUCATIONAL SOFTWARE FROM ETHICAL, SOCIAL AND CULTURAL DIMENSIONS

Hasan TINMAZ................................................................................................................................................................. 485

FROM WHERE DO YOU WANT TO ACCESS KNOWLEDGE? VIRTUAL VERSUS
TRADITIONAL CAMPUSES

Hasan TINMAZ Zülfü GENÇ.......................................................................................................................................... 488

 

INTEGRATING COMPUTERS INTO EDUCATION:  PERSPECTIVES OF PRESERVICE TEACHERS FROM “COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY” DEPARTMENT

Hasan TINMAZ................................................................................................................................................................. 492

THE EVOLUTION OF “SCIENCE AND TECHNOLOGY” CONCEPTS FOR PRIMARY SCHOOL PRESERVICE TEACHERS: A CASE FROM BAŞKENT UNIVERSITY

Hasan TINMAZ Hakkı İlker KOŞTUR............................................................................................................................ 497

IS THERE ANY CHANGE? : FOLLOW-UP FINDINGS OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TECHNOLOGY

Ilknur GUVEN................................................................................................................................................................... 502

CONSIDERATIONS FOR INTEGRATED E-LEARNING COURSEWARE DESIGN AND INSTRUCTIONAL DESIGN & TECHNOLOGY (IDT) APPROACH

İsmail İPEK Mahmut IZCİLER Meltem Huri BATURAY............................................................................................. 508

NEW TRENDS AND APPROACHES IN INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY:
FROM SCHOOLS TO INDUSTRY

İsmail İPEK Mahmut IZCİLER Meltem Huri BATURAY............................................................................................. 513

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Işıl KABAKÇI  A. Aşkım KURT  Yusuf YILDIRIM.......................................................................................................... 518

VIEWS OF TEACHERS ON USING INTERNET SEARCH STRATEGIES:
AN ELEMENTARY SCHOOL CASE

Işıl KABAKÇI Elif Buğra KUZU Mehmet FIRAT Serkan İZMİRLİ.............................................................................. 527

AN OVERVIEW OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN METU SCIENCE & TECHNOLOGY MUSEUM

İbrahim RASHID Seçkin FIRAT Ferhat ÇAĞAN Rıza DOĞAN Tarkan GÜRBÜZ................................................. 528

BİLGİSAYAR DONANIMLI ORTAMLARDA MATEMATİK ÖĞRENME: ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAZANIMLARI

İlhan KARATAŞ  Bülent GÜVEN................................................................................................................................... 529

UYGULAMAYA DAYALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İlhan VARANK Selcen Süheyla ERGÜN..................................................................................................................... 535

YAPAY SİNİR AĞLARININ UZAKTAN EĞİTİMDE DESTEK AMAÇLI KULLANIMI

İlker KAYABAŞ Hakan YILDIRIM................................................................................................................................... 542

ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE EXCEL KULLANIMINI
GEREKTİREN ETKİNLİKLERİN NİTELİĞİNİN İNCELENMESİ

İlyas YAVUZ Savaş BAŞTÜRK...................................................................................................................................... 546

KUVVET VE BASINÇ KONULARININ ÖĞRETİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ
ÖĞRETİMİN KALICILIK ÜZERİNE ETKİSİ

İzzet KARA Özkan KAHRAMAN Ramazan BAŞTÜRK.............................................................................................. 551

İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN AMAÇLARININ VE ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Jale BALABAN-SALI Figen ÜNAL Mestan KÜÇÜK.................................................................................................. 555

FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI ETKİNLİKLERDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Kader BİRİNCİ KONUR Gülşah SEZEN  Ahmet TEKBIYIK...................................................................................... 560

FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNİN KULLANIM NEDENLERİ

Kadriye KOBAK Serkan BİÇER..................................................................................................................................... 567

AÇIKÖĞRETİME KAYIT VE INTERNET

Kamil ÇEKEROL Hakan Güray ŞENEL....................................................................................................................... 572

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞÜSTÜ ALGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE
BİLİŞÜSTÜ ALGILARIN ÖĞRENME YAKLAŞIMLARIYLA İLİŞKİSİ

KARADENİZ BAYRAK Mehmet Fatih ERKOÇ............................................................................................................ 578

ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

Kemal ÖZGEN Mustafa OBAY...................................................................................................................................... 583

EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMANIN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİLİKLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ

Kürşat YENİLMEZ Mehmet ERSOY.............................................................................................................................. 589

İDARİ SÜREÇLERDE İNTERNET KULLANIMI YETERLİLİĞİ

Kürşat YENİLMEZ Ömür AŞIKOĞLU............................................................................................................................ 594

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAPMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

Kürşat YENİLMEZ Mehmet ERSOY.............................................................................................................................. 600

OPERATING SYSTEM DECISION FOR EDUCATIONAL PURPOSES

Levent EMMUNGİL Talip CAN...................................................................................................................................... 604

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ONLINE EDUCATION SUPPORT

Levent EMMUNGİL Sedat AKLEYLEK......................................................................................................................... 607

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ İLE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KAVRAMINA İLİŞKİN GELİŞTİRDİKLERİ MECAZLAR

Levent VURAL İsmail YÜKSEL Ahmet Naci ÇOKLAR ............................................................................................. 610

İLKÖĞRETİM 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARA YÖNELİK BAĞIMLILIK GÖSTERME EĞİLİMLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

M. Betül YILMAZ............................................................................................................................................................... 617

AB EĞİTİM SÜRECİNDE E- ÖĞRENME YURTDIŞI PROJE İZLENİMLERİ

M. Suat DELİBALTA Mesut ÖZNUR Ş.Çetin İLİN Yılmaz KOCAK.......................................................................... 623

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CHAT YAPMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet AKSÜT M.Emin BÜYÜKBAŞ Merve YEŞİL Murat ODACİ Didem KARAKAYA..................................... 627

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEVLERİNİ YAPMADA İNTERNETTEN YARARLANMAYA İLİŞKİN TUTUMLARI

Mehmet AKSÜT Emine Gül KANKILIÇ Fatma ALTUNKAYA Çağrı SELEK......................................................... 630

A SCHEMA AS AN INDICATOR FOR TEACHER’S BELIEFS

Mehmet AYDIN Adnan BAKİ Davut KÖĞCE............................................................................................................... 634

ALTI ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİNİN ROLÜ HAKKINDAKİ İNANIŞLARI

Mehmet AYDIN Adnan BAKİ Davut KÖĞCE............................................................................................................... 639

CONSTRUCTIVISM, PARTICIPATION AND WEB 2.0

Mehmet Can ŞAHİN........................................................................................................................................................ 645

 

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖĞRENİM YÖNETİM SİSTEMLERİNDE (ÖYS) KULLANILAN ETKİLEŞİM STİLLERİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Fatih ERKOÇ Aylin TUTGUN......................................................................................................................... 649

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ TERCİH VE ZEKÂ ALANLARI ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Mehmet Fatih ERKOÇ Beyza KARADENİZ BAYRAK................................................................................................ 655

MATEMATİK EĞİTİMİ İÇERİKLİ WEB SİTESİ TASARIMINA AİT AKADEMİSYEN, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Mehmet FİLİZ Selahattin ARSLAN Serkan COŞTU.................................................................................................. 660

AKILLI ÖĞRETİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ DURUM TESPİTİNİ
BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Mehmet GÜROL Ferhat BAĞÇACI............................................................................................................................... 665

EĞİTİCİ BİLGİSAYAR FORMATÖR ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Mehmet GÜROL  Nuh YAVUZALP  Ebubekir ÇELİK................................................................................................ 670

TECHNOLOGY USAGE STATE OF HIGH SCHOOL BIOLOGY TEACHERS

Melih TİMUÇİN İlknur ÇAKIR......................................................................................................................................... 676

PERCEPTİONS OF THE SCHOOL STAFF FOR THE CURRICULUM CHANGE AT A K12 SCHOOL SETTİNG

Meltem Huri BATURAY Feride KARACA..................................................................................................................... 682

MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Mesude ATAY Hamit CANER Hatice N. HASİPOĞLU Gökhan İSKİFOĞLU......................................................... 686

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mesut ÖZONUR Fahri KURTAY M. Suat DELİBALTA Ş.Çetin İLİN Yılmaz KOÇAK............................................ 691

İLKÖĞRETİM 4-5. SINIFLAR PROGRAMININ INTERNET KULLANIMINA
ETKİSİNİN AİLE GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhammet ÖZDEN Fatih YILMAZ ............................................................................................................................... 695

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZYETERLİK İNANÇLARI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Mukaddes ERDEM Ayhan YILMAZ Buket AKKOYUNLU.......................................................................................... 699

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETME STRATEJİLERİNİ KULLANMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Mukaddes SAKALLI Gizem BAKAY Gülsen HÜSSEİN............................................................................................ 704

YENİ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mukaddes SAKALLI Gizem BAKAY Gülsen HÜSSEİN............................................................................................ 710

İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE HAZIR BULUNUŞLUKLARI

Murat ATAİZİ..................................................................................................................................................................... 715

ELEKTRONİK DERSLERİNİN LABAORATUARINDA BULUNAN CİHAZLARIN KULLANIMI
İÇİN MATERYALLERİN HAZIRLANMASI

Murat KÖKLÜ Süleyman ALPASLAN SULAK............................................................................................................ 716

BİLGİSAYAR TABANLI VİDEO PROGRAMLARININ EĞİTİM MATERYALİ OLARAK KULLANILMASINA YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Murat TEZER..................................................................................................................................................................... 717

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA, İNTERNET DESTEKLİ EĞİTİMİN, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat TEZER Ayden KAHRAMAN DENİZ................................................................................................................... 722

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ E-EĞİTİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUĞU

Murat TEZER Hüseyin BİCEN....................................................................................................................................... 728

YAŞAM BOYU EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILAN ÖĞRETMENLERİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Murat TEZER Çiğeltem Yıldırım ARİFOĞLU............................................................................................................... 734

TRAINEE TEACHERS’ VIEWS ABOUT COMPUTER IN MATHEMATICS EDUCATION

Mustafa DOĞAN.............................................................................................................................................................. 739

UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME

Mustafa YENİAD Mehmet TEKDAL.............................................................................................................................. 744

INTERNET USE AMONG FACULTY MEMBERS OF GÖZTEPE CAMPUS OF MARMARA UNIVERSITY

Mustafa MERAL Ferdi BOYNAK.................................................................................................................................... 745

EVALUATION OF THE STUDENT PARTICIPATION AND INTERACTION IN ONLINE COURSES (ANADOLU UNIVERSITY EXAMPLE)

Mustafa SAĞLAM Çiğdem Suzan ÇARDAK.............................................................................................................. 749

A STUDY TO COMPARE CURRICULUM OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS AND COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES

Nadire ÇAVUŞ................................................................................................................................................................. 761

EVALUATION OF TEACHERS TEACHING STYLES AND BEHAVIORS: A STUDY
CONDUCTED IN LOW LITERACY RATE AREAS IN PAKISTAN

Nasreen AKHTER............................................................................................................................................................ 766

FEN VE TEKNOLOJİ DİSİPLİNİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ÖĞELERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Nedime KARASEL Zehra ÖZÇINAR............................................................................................................................ 771

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A WEB-BASED LEARNING TOOL FOR MIDDLE-LEVEL SCIENCE STUDENTS: A STUDY ON PARTICULATE NATURE OF MATTERS FOR SIXTH GRADERS

Neslihan ER Dilek ARDAÇ............................................................................................................................................. 778

EFFECTS OF PERFORMANCE TESTS ON LEARNING AND PERMANENCE OF KNOWLEDGE

Nesrin ÖZDENER Pınar TOPÇU................................................................................................................................... 785

IDENTIFICATION OF MISCONCEPTIONS STUDENTS MAY HAVE REGARDING PAINT APPLICATION: STRUCTURAL COMMUNICATION GRID AND MIXED TEST METHODS

Nesrin ÖZDENER Gülten KAVAS................................................................................................................................. 791

COMPUTER AIDED TEACHING OF THE LABORATORY APPLICATIONS OF SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY LESS

Niğmet KÖKLÜ Dündar YENER.................................................................................................................................... 796

AVUÇİÇİ CİHAZLAR İÇİN M-ÖĞRENME ARAÇLARI: M-SINAV VE M-ALIŞTIRMA

Nihat ADAR  Murat C. KANDEMİR................................................................................................................................ 797

İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİMİNDE NİÇİN SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENME?

Nil DUBAN........................................................................................................................................................................ 802

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MODA TASARIMI EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Nilay ERTÜRK Melih Can TOYGU................................................................................................................................ 806

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE KALICI ÖĞRENME   

Nilgün Açık ÖNKAŞ......................................................................................................................................................... 811

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İNTERNET DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİM DERS İÇERİĞİ
HAZIRLAMA SÜRECİ

Nilgün TOSUN Nuh HATİPOĞLU................................................................................................................................. 817

GEOMETRİK ŞEKİLLERİN SİMETRİ DOĞRULARININ CABRİ GEOMETRİ YAZILIMI YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ DENEYİMLERİ

Nilüfer Yavuzsoy KÖSE Aynur ÖZDAŞ........................................................................................................................ 823

THE EFFECT OF LEARNING ENVIRONMENT AS TO 5E MODEL WITH DYNAMIC
GEOMETRY SOFTWARE CABRI ON LEARNING LEVELS

Nimet PIRASA Ayşegül TIRGIL Ahmet TEKBIYIK...................................................................................................... 829

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ETKİN BİR ARAÇ: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)

Nurettin ÖZGEN............................................................................................................................................................... 835

VOCATIONAL HIGH SCHOOL READY-WEAR TRAINEES’ LEVEL OF ATTAINMENT IN VOCATIONAL PROFICIENCIES DEFINED WITHIN METEM PROJECT

Nurgül KILINÇ Meral AKKAYA...................................................................................................................................... 836

AN EMPIRICAL STUDY OF DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES AND LEARNING BEHAVIOR AMONG OPEN EDUCATION STUDENTS IN TURKEY

Nursel Selver RÜZGAR................................................................................................................................................... 843

MATHEMATICS ANXIETY AMONG ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AND ATTITUDE SCALE

Nursel Selver RÜZGAR Nihal SOKMEN Ferdi BOYNAK.......................................................................................... 849

BİLGİSAYAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TEMELLİ ÖĞRETİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Oğuz AKTÜRK İsmail ŞAHİN Ali Murat SÜNBÜL...................................................................................................... 855

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ISI-SICAKLIK KONUSUNDA HAZIRLANAN SİMÜLASYON TABANLI BİR YAZILIMIN İLKÖĞRETİM 5.SINIF ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KALICILIĞA ETKİSİ

Oğuzhan ATAM Mehmet TEKDAL............................................................................................................................... 862

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL TUTUMLARININ, ÖZ YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Oktay ASLAN Şafak ULUÇINAR SAĞIR...................................................................................................................... 868

SAYISAL VE SÖZEL AĞIRLIKLI BÖLÜMLERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: KTÜ ÖRNEĞİ

Osman BİRGİN Tamer KUTLUCA Hakan ÇATLIOĞLU........................................................................................... 874

YEDİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Osman BİRGİN  Tamer KUTLUCA  Ramazan GÜRBÜZ.......................................................................................... 879

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Osman ÇARDAK Musa DİKMENLİ Sultan ALTUNSOY............................................................................................ 883

WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Ozan COŞKUNSERÇE Özcan Özgür DURSUN........................................................................................................ 888

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR ÖĞRETİM MATERYALİNİN TASARLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ömer Engin AKBULUT Ali Rıza AKDENİZ Güner TURAL DİNÇER....................................................................... 894

YAŞAM BOYU ÖĞRENME PROGRAMININ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ömer UYSAL Özden ŞAHİN.......................................................................................................................................... 899

KUZEY KIBRIS SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ

Özdem NURLUÖZ Hüseyin UZUNBOYLU................................................................................................................. 905

EĞİTİM AMAÇLI ÇOKLUORTAM UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ARACI

Özlem OZAN..................................................................................................................................................................... 906

TWO WAY INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION: A CASE STUDY OF PAKISTAN

Qadir BUKHSH Muhammad Aslam ADEEB.............................................................................................................. 912

THE EFFECTS OF WORKING WITH PRESENTATION SOFTWARE PROGRAM ON STUDENT ACHIEVEMENT IN TEACHER EDUCATION

Ramazan BAŞTÜRK....................................................................................................................................................... 918

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA FEN VE TEKNOLOJİSİ DERSİ MATERYAL İHTİYACININ BELİRLENMESİ

Raşit ZENGİN Sinan POLAT Öner AKGÜN Fikriye KIRBAĞ ZENGİN Ömer Lutfi ALŞAHAN Belgin KOÇ Gamze KIRILMAZKAYA Meltem KANSU          923

INTEGRATING INFORMAL AND FORMAL LEARNING: TOWARD A SYNERGETIC LEARNING APPROACH

Ruan GAOFENG Xu XIAODONG.................................................................................................................................. 928

IMPROVING THE QUALITY OF TEACHING IN SCHOOLS THROUGH PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS

Sadi SEFEROĞLU........................................................................................................................................................... 932

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDEN BEKLENTİLERİ

Salih Paşa MEMİŞOĞLU Hıfzı ÇAVAÇ....................................................................................................................... 933

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM AMAÇLI BİLGİSAYAR KULLANIMI

Sami ŞAHİN...................................................................................................................................................................... 940

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERAKTİF GEOMETRİ PROGRAMI KULLANARAK DERS
ETKİNLİĞİ HAZIRLAMADAKİ ZORLUKLARI

Savaş BAŞTÜRK İlyas YAVUZ...................................................................................................................................... 944

EFFECTS OF EDUCATIONAL REFORM PROJECTS ON CAPACITY BUILDING: MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION SUPPORT TO BASIC EDUCATION PROJECT SAMPLE

Selçuk ÖZDEMİR............................................................................................................................................................. 951

EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE AKREDİTASYONUN YARARLARI

Selda KAYAK ................................................................................................................................................................... 955

OTİSTİK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE YARDIMCI TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

Selmin ÇUHADAR........................................................................................................................................................... 959

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU’NDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Sema ÜNLÜER Işıl KABAKÇI Yıldız UZUNER H.Ferhan ODABAŞI....................................................................... 963

A CASE STUDY DESCRIBING STUDENT EXPERIENCE OF LEARNING SCIENCE IN A WEB BASED EDUCATION ENVIRONMENT

Semiral ÖNCÜ Erhan Şengel Ömer DELİALİOĞLU................................................................................................. 964

A STUDY TO DETERMINE HIGH SCHOOL STUDENTS’ LEARNING STYLES

Serap ERGİN Musa SARI............................................................................................................................................... 969

GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI’NIN DERS İÇERİĞİ GELİŞTİRME SÜRECİNİN ÖĞRETİM ELEMANI BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Serçin KARATAŞ Ebru KILIÇ ÇAKMAK Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ....................................................................... 972

ENCOMPASSING INFORMAL MATHEMATICS E-LEARNING IN FORMAL CURRICULUMS: A CRITICAL ANALYSIS OF NEW TURKISH PRIMARY EDUCATION MATHEMATICS PROGRAM

Serhat AYDIN.................................................................................................................................................................... 977

ÖĞRENME ORTAMLARINDA ELEKTRONİK PERFORMANS DESTEĞİ KULLANIMI:
NEDEN? NASIL?

Serhat Bahadır KERT A. Aşkım KURT......................................................................................................................... 983

KURAM VE UYGULAMA ARASINDA BİR KÖPRÜ: ÖĞRETMENLERİN PRATİK KURAMLARI

Serkan COŞTU Selahattin ARSLAN Miraç AYDIN.................................................................................................... 989

WEB’DE YENİ EĞİLİMLER: ÖĞRENME ORTAMLARINA ENTEGRASYONU

Serkan ŞENDAĞ.............................................................................................................................................................. 995

ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AN OWERVIEW ON SELF REGULATED LEARNING

Sevda ÇETİN Selahattin GELBAL.............................................................................................................................. 1002

ANALYSIS OF TRADITIONAL EDUCATION ENVIRONMENT’S ABILITY TO CARRY TO WEB BASED ENVIRONMENT

Sevecen ÜNAL Fevzi DAŞ Yasemin GÜLBAHAR.................................................................................................. 1006

DESCRIPTION OF REASONING PROCESSES USED IN SOLVING PHYSICS PROBLEMS: REASONING MAPS

Sevket GÜNDÜZ Mehmet Ali CORLU....................................................................................................................... 1012

REAL–TIME INSTRUMENT CONTROL VIA INTERNET BY USING LABVIEW GRAPHICAL DEVELOPMENT PLATFORM

Sezen AZAKLAR Hayriye KORKMAZ........................................................................................................................ 1020

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KULLANIMI: ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Sibel SADİ Cemal TOSUN Turgay DEMİREL Ömer ARPACIK Fatma Burcu TOPU Elif TAŞLIBEYAZ
Hasan YOLCU Alp ÇOLAK Yüksel GÖKTAŞ............................................................................................................ 1026

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

Sibel SOMYÜREK  Bilal ATASOY............................................................................................................................... 1031

THE ROLE OF THE COMPUTER IN THE TEACHİNG AND LEARNİNG LİNEAR ALGEBRA

Sinan AYDIN................................................................................................................................................................... 1036

COMPUTER AIDED TEACHING TRIGONOMETRY USING DYNAMIC MODELLING IN HIGH SCHOOL

Şemseddin GÜNDÜZ Barış EMLEK Ali BOZKURT................................................................................................. 1039

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ÖZ-YETERLİKLERİ

Şemseddin GÜNDÜZ Fatih ÖZDİNÇ......................................................................................................................... 1043

ÖĞRETMEN ADAYLARININ CEP TELEFONLARINDA BULUNAN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Şemseddin GÜNDÜZ Ahmet ÖZKAN Mehmet YALÇIN........................................................................................ 1048

İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK
YETERLİLİKLERİ

Talip CAN........................................................................................................................................................................ 1053

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI İLE GEOMETRİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN VAN HEİLE GEOMETRİ ANLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Tayfun TUTAK Osman BİRGİN .................................................................................................................................. 1058

GEOMETRİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ  ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ
BAŞARISINA ETKİSİ

Tayfun TUTAK Osman BİRGİN................................................................................................................................... 1062

UZAY GEOMETRİ ÖĞRETİMİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMI KULLANARAK ÇALIŞMA YAPRAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Temel KÖSA Fatih KARAKUŞ Ünal ÇAKIROĞLU................................................................................................... 1066

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

Tolga ERDOĞAN  Bilge GÖK...................................................................................................................................... 1071

HİPERORTAM VE GEZİNMENİN MODELLENMESİ VE İKİ ÖLÇÜ: DALLANMA (STRATUM)
VE SIKILIK (COMPACTNESS)

Tolga GÜYER................................................................................................................................................................. 1078

ÖKLİDYEN OLMAYAN GEOMETRİNİN ÖĞRETİMİNDE BİR ARAÇ OLARAK SIMCITY OYUNUNUN KULLANIMI

Tuba ADA Aytaç KURTULUŞ...................................................................................................................................... 1079

STANDARDS FOR IMPLEMENTATION OF ICT’S (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES) IN TEACHER EDUCATION

Tuba GÖKÇEK............................................................................................................................................................... 1082

VIEWS OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES DEPARTMENT GRADUATES ON THE QUALITY OF EDUCATION GIVEN THEM

Tuba UĞRAŞ.................................................................................................................................................................. 1087

THE BENEFITS OF ADDITIONAL GIS COURSES IN THE CURRICULUM
OF COMPUTER ENGINEERING

Tuncay ERCAN Murat KOMESLİ................................................................................................................................ 1091

UTILIZATION OF GRID COMPUTING FOR A JOINT UNIVERSITY INFORMATION NETWORK

Tuncay ERCAN Yasar Guneri SAHİN........................................................................................................................ 1096

EĞİTİMLE İLGİLİ KONULARIN ESKİŞEHİR’DEKİ YEREL GAZETELERDE DAĞILIMI  

Turan Akman ERKILIÇ ................................................................................................................................................ 1101

MEDYA ve EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turan Akman ERKILIÇ................................................................................................................................................. 1108

USING BLOGS (WEB LOGS) IN HIGHER EDUCATION: TOYS OR TOOLS

Turgay DEMİREL Duygu DUMAN Sara INCESU Yüksel GÖKTAŞ...................................................................... 1114

 

JAVA’NIN WEB TABANLI ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ SAĞLAMA POTANSİYELİ

Ünal ÇAKIROĞLU Yaşar AKKAN Bülent GÜVEN................................................................................................... 1118

ÖDEV HAZIRLAMA SÜRECİNDE İNTERNET KULLANIMININ KOPYA VE AŞIRMAYA ETKİLERİ

Ünal ÇAKIROĞLU Yaşar AKKAN Temel KÖSA....................................................................................................... 1123

ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENME NESNELERİNİ KULLANMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

Ünal ÇAKIROĞLU  Bülent GÜVEN  Yaşar AKKAN................................................................................................. 1128

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Veysel DEMİRER İsmail ŞAHİN.................................................................................................................................. 1133

ÖĞRETİM TASARIMI MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: GAGNÉ, BRIGGS & WAGNER MODELİ, KEMP, MORRISON & ROSS MODELİ VE SEELS & GLASGOW MODELİ

Yakup YILMAZ Seçil  YILMAZ...................................................................................................................................... 1138

FİZİK VE KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM; ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİ BİLME VE KULLANMA

Yasemin DEVECİOĞLU KAYMAKÇI Nagihan YILDIRIM....................................................................................... 1143

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DAVRANIŞLARININ GELİŞİMİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER

Yasemin DEVECIOGLU KAYMAKCI Ali Rıza AKDENİZ......................................................................................... 1150

USING DYNAMIC WEBQUEST APPROACH IN TEACHER EDUCATION TO PROMOTE PROJECT-BASED LEARNING

Yasemin GÜLBAHAR Filiz KALELİOĞLU R. Orçun MADRAN.............................................................................. 1156

WHAT IS THE SCOPE OF RESEARCH IN THE FIELD OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TURKEY FOR THE LAST FIVE YEARS?

Yasemin GÜLBAHAR Ayfer Alper.............................................................................................................................. 1160

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMA DERSLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ÖRNEKLERİ

Yasemin ŞENGÜN Nagihan YILDIRIM...................................................................................................................... 1165

IMPROVING CHILDREN’S LEARNING OF SCIENCE AND MATHEMATICS THROUGH CONTEXTUALIZED LEARNING OBJECTS

Yavuz AKPINAR............................................................................................................................................................. 1166

E-LEARNING STRATEGIES AND MANAGEMENT OF STRATEGY IN THE LIGHT OF E-ÇUKUROVA

Yılmaz KOÇAK Mesut ÖZONUR M. Suat DELİBALTA Ş.Çetin İLİN..................................................................... 1170

COMPARISON OF TURKEY AND EU MEMBERS REGARDING ICT USE, SELF-CONFIDENCE IN ICT AND ATTITUDES TOWARD COMPUTERS

Yunis ŞAHİNKAYASI..................................................................................................................................................... 1175

MODELING THE ICT RELATED FACTORS WITH THE MATHEMATICAL LITERACY AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE STUDENTS IN THE PISA 2003

Yunis ŞAHİNKAYASI..................................................................................................................................................... 1183

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ TASARIMINDA GENETİK ALGORİTMALARIN KULLANILMASI

Yusuf Levent ŞAHİN Ahmet Naci ÇOKLAR.............................................................................................................. 1191

İLKOKUL MATEMATİK DİSİPLİNİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Zehra ERTARKAN Zehra ÖZÇINAR........................................................................................................................... 1195

RFID TEKNOLOJİSİ İLE E-SINAV UYGULAMASI

Zeydin PALA................................................................................................................................................................... 1201

RFID TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK İLKÖĞRETİMLERDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE UZAKTAN PERFORMANS TAKİBİ

Zeydin PALA................................................................................................................................................................... 1205

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI REHBER MATERYALLERİN ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİSİ

Zeynep BAK Alipaşa AYAS.......................................................................................................................................... 1209

KİMYA ÖĞRENCİLERİNİN ATOM KAVRAMINI ANLAMA DÜZEYLERİNİN KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

Zeynep BAK Alipaşa AYAS.......................................................................................................................................... 1215

FORMATIVE ASSESSMENT PERCEPTIONS AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL ENGLISH TEACHERS: TRABZON CASE

Sabiha ÇİMER Melih TİMUÇİN................................................................................................................................... 1223

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÖĞRETMEN KILAVUZ VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARININ UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Abdullah KUZU  Yusuf YILDIRIM ............................................................................................................................... 1227

FEN BİLİMLERİNİN DOĞASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLARIN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN UYGULAMALARI

Adem Taşdemİr  Murat Demİrbaş........................................................................................................................ 1236

ROLE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN DISTANCE TEACHER TRAINING PROGRAMME

Aijaz Ahmed GUJJAR.................................................................................................................................................. 1237

A STUDY OF THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DISTANCE EDUCATION IN PAKISTAN

Aijaz Ahmed GUJJAR................................................................................................................................................... 1238

THE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN EFFECTIVE TEACHING OF BIOLOGY
IN PAKISTAN

Aijaz Ahmed GUJJAR................................................................................................................................................... 1239

STUDENT TEACHERS’ VIEWS OF AND ATTITUDES TOWARDS COMPUTER BASED TEACHING (CBT)

Atilla ÇİMER, Sabiha ODABAŞI ÇİMER, Nazihan URSAVAŞ............................................................................... 1240

ACADEMIC DEVELOPMENT IN ANADOLU UNIVERISTY: LESSONS LEARNT,
ACTIONS TAKEN 

Cengiz Hakan AYDIN................................................................................................................................................... 1246

SUPPORTING CAREER DEVELOPMENT THROUGH EFFECTIVE INSTRUCTIONAL DESIGN

David MORAN................................................................................................................................................................ 1247

PRESCHOOL EDUCATION OF COMPUTER-AIDED NUMBER CONCEPTS

Erhan ALABAY  Nurhan ÜNÜSAN............................................................................................................................. 1248

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİNDEN BAĞIMSIZ “SCORM UYUMLU” EĞİTİMSEL İÇERİK GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

Erhan GÜNEŞ  Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ  Serçin KARATAŞ.............................................................................. 1249

A CASE STUDY DESCRIBING STUDENT EXPERIENCE OF LEARNING SCIENCE IN A WEB BASED EDUCATION ENVIRONMENT

Erhan ŞENGEL  M. Yaşar ÖZDEN............................................................................................................................. 1250

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE İNTERNETDEN YARARLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Erinç ERÇAĞ   Hüseyin UZUNBOYLU...................................................................................................................... 1256

ICT IN TEACHER EDUCATION: STUDENT TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD THE USE OF WEB-BASED BLOGGERS (WEBLOGS) IN SKILLS COURSES

Erkan İsmail ARKIN....................................................................................................................................................... 1257

ORTAÖĞRETİM 9.10.11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CEBİRSEL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Filiz Tuba DİKKARTIN  Sevinç MERT UYANGÖR.................................................................................................... 1258

LİSE GEOMETRİ DERSİNDE KULLANILAN GRAFİK TABLETİN ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİ DERSİNE OLAN TUTUMLARINA VE MATEMATİK KORKULARINA ETKİSİ

Hakan YILMAZ  Muhammet DEMİRBİLEK............................................................................................................... 1259

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION: AN OVERVIEW OF PRACTICES IN A DEPARTMENT AT METU

Halise ŞEREFOĞLU  Nurcan DURMAZ  Tarkan GÜRBÜZ.................................................................................... 1260

DEVELOPING ELECTRONIC PORTFOLIOS IN A COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING ENVIRONMENT: A CASE STUDY WITH PRE-SERVICE ELT TEACHERS

Hamdi Erkunt  Gülcan Erçetİn  Senem Yıldız............................................................................................... 1266

UTILIZING ONLINE PEER ASSESSMENT PROCESS IN AN ONLINE GRADUATE COURSE

Harun YILMAZ   Sami ŞAHİN...................................................................................................................................... 1274

THE EFFECT OF PROBLEM POSING INSTRUCTION ON THE ATTITUDES TOWARD MATHEMATICS AND MATHEMATICS SELF-EFFICACY

Hayri AKAY  Nihat BOZ................................................................................................................................................. 1276

THE EFFECT OF PROBLEM POSING ORIENTED CALCULUS-II INSTRUCTION ON
ACADEMIC SUCCESS

Hayri AKAY  Nihat BOZ................................................................................................................................................. 1281

An overview of Knowledge Management in METU Science and
Technology Museum

İbrahim Y. RASHID  Seçkin FIRAT  Ferhat ÇAĞAN  Rıza DOĞAN  Tarkan GÜRBÜZ....................................... 1287

ROLE OF GUIDANCE AND COUNSELLING SERVICES AT HIGHER EDUCATION
THROUGH DISTANCE MODE IN PAKISTAN

Irshad HUSSAIN  Sheikh Tariq MEHMOOD............................................................................................................. 1291

ÖĞRENCİLERİN FEN OKUR-YAZAR BİREY NİTELENMESİNDE GÖRSEL VE YAZILI DEĞİŞKENLERİN ETKİLERİ

Murat DEMİRBAŞ  Adem TAŞDEMİR........................................................................................ 1292

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİ BİLGİSAYAR DERSİ PROGRAMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Nuray PARLAK YILMAZ.............................................................................................................................................. 1293

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNİN GELECEĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Oktay Cem ADIGÜZEL................................................................................................................................................. 1294

MEGEP KAPSAMINDA YER ALAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRETİM MODÜLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ozan COŞKUNSERÇE  Neşe BÖRÜ  Meral GÜVEN............................................................................................. 1295

 

ÖĞRETİM AMAÇLI GELİŞTİRİLEN BİR WEB SİTESİ HAKKINDA ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Ömer Engin AKBULUT   Fatih KARAKUŞ................................................................................................................. 1296

APPLICATION OF SOCIAL INTERACTION STRATEGY IN THE VISUALIZATION PLATFORM OF CHINESE LANGUAGE LEARNING

Qiang LU  Yi ZHANG  Jixin WANG  Pinghong ZHOU............................................................................................ 1301

İLKÖĞRETİM OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİYE KARŞI TUTUMLARI VE DUYGUSAL ZEKALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ

Sadegül AKBABA ALTUN............................................................................................................................................ 1302

HOW DOES PRIOR KNOWLEDGE AFFECT STUDENT ENGAGEMENT IN UNDERGRADUATE LEVEL COMPUTER LITERACY CLASSES?

Semiral ÖNCÜ  Erhan ŞENGEL  Ömer DELİALİOĞLU......................................................................................... 1306

USE OF INTERACTIVE ART EDUCATION APPLICATIONS TO PROMOTE CULTURAL AWARENESS

Suzan Duygu ERİŞTİ.................................................................................................................................................... 1311

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN EDUCATION AND RESEARCH: AN ELECTIVE
COURSE AT METU

Tarkan GÜRBÜZ............................................................................................................................................................ 1313

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE DÖNÜK METİNLERİN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN METİN ANALİZİ PROGRAMI (MAP) İLE KESTİRİMİ

Tolga GÜYER  Turan TEMUR...................................................................................................................................... 1317

MARKETING STRATEGIES IN OPEN DISTANCE LEARNING AND ONLINE EDUCATION 

Uğur DEMİRAY  Serdar SEVER.................................................................................................................................. 1318

ALMAN DİLİ EĞİTİMİNDE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ AMACIYLA WEB SAYFALARININ KULLANIMI

Ümit KAPTI .................................................................................................................................................................... 1320

ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİNDEN MOODLE İLE OKUL DENEYİMİ II DERSİNİN UYGULAMA SÜRECİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Vahide CAN.................................................................................................................................................................... 1323